Ansambl ZABOK
CERTIFIKAT VRSNOĆE foka-KAOF-131
1958. - OMLADINSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO „JOSIP DEBELJAK“  • 1994. - KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO ZABOK • 2015. - ANSAMBL ZABOK
Senior klub 2014 KALENDAR OBAVIJESTI ZA VETERANSKI POGON


Događanja u Senior klubu nadalje možete pratiti na facebook stranici:

Senior klub Ansambla Zabok

21. siječnja 2017. Lovački dom Repovec - „Vincekovo“.