Ansambl ZABOK
CERTIFIKAT VRSNOĆE foka-KAOF-131
1958. - OMLADINSKO KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO „JOSIP DEBELJAK“  • 1994. - KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO ZABOK • 2015. - ANSAMBL ZABOK
U preko 50 godina rada folklornog ansambla, ostvareni su značajni rezultati i nastupi na brojnim regionalnim smotrama te na folklornim festivalima poput "Vinkovačkih jeseni", "Đakovačkih vezova" i  Međunarodne smotre folklora u Zagrebu. Ansambl također gostuje u Sloveniji, Makedoniji, Češkoj, Srbiji, Austriji, Italiji, Njemačkoj, Francuskoj, Litvi, Mađarskoj, Španjolskoj, Crnoj Gori, a brojnim radio i TV snimkama trajno je zabilježeno stvaralaštvo i  trud svih dosadašnjih članova.
Folklorni ansambl Ansambla "Zabok" izvodi koreografirane plesove hrvatskih regija, a u najnovije vrijeme posvetio se plesovima iz Hrvatskog zagorja i ostalih kajkavskih krajeva. Uspješnost našeg rada dokazuju državne smotre na kojima već nekoliko godina uzastopce predstavljamo svoju županiju. Također, na festivalima folklorne koreografije, mjestima prezentacije novih koreografija, sa koreografijama naše umjetničke voditeljice, Senke Jurina osvajamo prva mjesta 2007. i 2009. te drugo mjesto 2011., a zatim i drugo mjesto koreografijom Gorana Škrleca 2012. godine.
Plesni ansambl kontinuirano popunjavamo novim članovima. Koreografije koje izvodimo plod su uvježbavanja na brojnim probama po odvojenim plesnim grupama, zatim sa pjevanim probama te uz orkestar, a na kraju i sa kompletnim ansamblom. Uvođenju nove koreografije prethodi terenska obrada i proučavanje arhivske građe.
Posjedujemo veliku arhivu notnog materijala u kojoj su neki primjerci skladbi, pjesama ili pak čitavih aranžmana, gotovo muzejski primjerci.
Gotovo od osnutka naročitu pažnju posvećujemo školovanju vlastitog voditeljskog kadra te napredne plesače i svirače upućujemo na seminare, tečajeve i škole folklora. Ansambl Zabok uz svoj osnovni rad provodi i ostale aktivnosti u koje se uključuju zabočka djeca i odrasli, a sve u cilju očuvanja tradicijskih vrijednosti svoga kraja.  O tim djelatnostima možete se informirati na slijedećim stranicama:   Cunge, cunge, cungeraj    Dječji folklor
Sretna je okolnost što je naš orkestar u samom početku djelovanja ansambla bio generiran vrlo kvalitetnim radom tamburaške sekcije osnovne škole. Ansambl nikada nije oskudijevao sa sviračima, a neki od njih ostali su aktivni i do današnjih dana, što znači već i preko pedeset godina. Okrenuli smo se raznim osvježenjima orkestra. Uveli smo violine koristeći se znanjem bivših i sadašnjih učenika glazbene škole. Time smo unaprijedili zvučnost cijelog ansambla, što je uočeno te pohvaljeno i preporučeno kao obrazac folklornog orkestra. Također, prema potrebi koreografije uvodimo i ostale instrumente poput klarineta, udaraljki, različite tradicijske instrumente kao što su „stranjčica“ – izvorna zagorska svirala, gajde, dude, cimbal, tamburica samica i dvojnice te "farkaš" tambure. Kontinuiranim tečajevima tambure pomladili smo orkestar te su od 2012. godine mladi svirači nositelji svih naših folklornih programa, a također su i članovi koncertnog tamburaškog orkestra.
O nama ….
KALENDAR Senior klub 2014 Senior klub 2014
Godine 2013. pokrenuli smo Senior klub, platformu za druženje starijih generacija članova ansambla. Dvogodišnje druženje u ekonomatu, svakog četvrtka od 19 sati na dalje, iznjedrilo je ideju povratka veterana na scenu. Osmišljene su koreografije ciljane na starije plesače, na njihove fizičke mogućnosti. Započele su probe te su ubrzo urodili i nastupi, na vlastitom koncertu, na smotri folklora, te na događanjima organiziranim u suradnji sa ostalim udrugama. Veteranski  plesni ansambl prati i veteranski folklorni orkestar, isti onaj dugogodišnji, koji je mlađima prepustio vodeću ulogu.